Stödboende

STÖDBOENDE

En del ungdomar behöver mycket stöd för att klara av ett eget boende, medan andra behöver lite coachning på vägen. I Visa Omsorgs stödlägenheter arbetar vi utifrån ungdomens individuella behov. Stödboendet har tillstånd från IVO att bedriva stödboende för pojkar och flickor i åldern 16-20 år. Visa Omsorg har stödboende i Uppsala. Samtlig personal har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. 


Om man är i behov av extra mycket stöd kan man få boi lägenhet bredvid ett speciellt matchat familjehem samt ha stöd från boendepersonalen.


De boende har strukturerade träffar flera gånger i veckan med våra boendepersonal. Vi välkomnar unga kvinnor och män från 16 år ålder. Placering sker i fristående lägeheter. 


I vår planering sätter vi individen i centrum. Vi är ett starkt stöd i ungdomens liv och utveckling. Individen ska kunna skapa ett liv som är självständigt, självförsörjande och på sikt kunna klara sig på ett adekvat och tillfredsställande sätt. Ungdomen får aktiv hjälp att hitta arbeten, praktikplatser eller olika utbildningsalternativ. 


Bilder från våra lägenheter.

- Visa Omsorg -

Föreståndare Daniel Hilmersson, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -