Skyddslägenheter

SKYDDSLÄGENHETER

Vägen till frihet

– Visa Omsorgs Skyddslägenheter


Visa Omsorg har skyddslägenheter i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle och Sala. Att få ha ett säkert boende och att få rå om sig själv är en viktig del i läkningsprocessen. De boende har jourpersonal och strukturerade träffar planeras regelbundet in utifrån behov. Vi välkomnar kvinnor, män och barn som utsatts för hedersrelaterat våld, misshandel eller förtryck av sina närstående. Placering kan ske i fristående lägenheter, uthyrningsdel hos familjehem eller placerad i ett familjehem. Säkerhetsklass bedöms utifrån behov.

 

Vi som arbetar med skyddsplaceringar har var och en ca 20 års erfarenhet av socialt arbete och behandling. Detta är en tillgång för de placerade, då vi kan hantera olika problem som kan vara kopplade till hedersrelaterat våld eller våld i nära relationer.

 

Det är vanligt att det finns ekonomiska, psykiska, fysiska, barnrelaterade, arbets-mässiga och studierelaterade behov efter en kortare eller längre period av våldsutsatthet.

 

 


Kontakta oss för att få mer information och få ta del av vår broschyr. E-post: info@visaomsorg.se 

 

 

- Visa Omsorg -

Föreståndare Daniel Hilmersson, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -