Behandlingsteam


BEHANDLINGSTEAM

Teamet ansvarar för all strukturerad behandling samt uppföljning utifrån ART, MI, TBA, återfallsprevention och KBT. Individuella upplägg planeras tillsammans med uppdragsgivaren utifrån en behovsanalys.

 

TBA -Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man analyserar ungdomens beteende för att hitta mer positiva alternativ.

 

KBT -Alla våra behandlingsmetoder grundar sig på inlärningsteori utifrån Kognitiv Beteendeterapi, social färdighetsträning och impulskontrollträning.

 

MI och Återfallsprevention – Dessa kan också läggas in i behandlingsplaneringen utifrån ungdomens behov.

 


- Visa Omsorg -

Föreståndare Daniel Hilmersson, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -

Aktuellt

Just nu har vi flertalet utredningar av familjehem på gång. Våra utredare är socionomer och beteeendevetare.

Läs mer >>