Grupphandledning

Grupphandledningen  leds av KBT-teraput och grupphandledare Daniel Hilmersson med 20-årig erfarenhet av Socialt förändrings-arbete. Daniel Hilmersson har de senaste åren haft ett 50-tal handledningsgrupper. Handledningen utgår ifrån det placerade barnets eller ungdomens behov samt familjehemmets behov. Familjehemmet kan både få stöd i individuella samtal med konsulent samt grupphandledning med andra familjehem.


Är ni i behov av grupphandledning kan ni kontakta oss för offert. 

 


Grupphandledning

- Visa Omsorg -

Föreståndare Daniel Hilmersson, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -

Aktuellt

Just nu har vi flertalet utredningar av familjehem på gång. Våra utredare är socionomer och beteeendevetare.

Läs mer >>