Familjehem

VÅRA FAMILJEHEM

Kvalificerade familjehem är en fantastisk resurs för många barn och ungdomar idag. Det är många som upplever det engagerande och roligt att följa ett barns eller en ungdoms utveckling. Att över tid förbättra en ung människas liv att klara av skolan, få ett sammanhang och bygga en framtid är en av de viktigaste drivkrafterna som familjehem.

 

Som familjehem öppnar du upp ditt hem och tar emot ett barn/ungdom in i din familj och låter den vara en aktiv del i familjen.  Ett barn som placeras i ett familjehem har mycket olika behov. Våra familjehem behöver kunna vara flexibla och kunna bemöta olika barn med skilda erfarenheter bakom sig. Ibland har de barn  som vi tar emot traumatiska erfarenheter eller behov av behandling kopplat till beteendeproblematik eller tidigare missbruk.

 

Våra familjehem har ett vanligt familjeliv. Allt stöd struktureras så att den placerade får möjlighet att bygga upp en fungerande vardag med meningsfulla aktiviteter, skola och ett varmt hem. Den familjehemsplacerade får ett eget rum, blir en del av familjen och deltar i familjens gemensamma aktiviteter.


Vi har ett starkt behandlingsteam runt våra kvalificerade familjehem som har extra svåra placeringar. Vår målsättning är att den placerade ska ha en trygg uppväxt där barnet kan växa och få tillgång till skola, sjukvård och familjeliv. Ibland krävs det extra insatser i familjehemmet för att insatsen ska kunna bli långsiktig. 


- Visa Omsorg -

Föreståndare Daniel Hilmersson, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -

Aktuellt

Just nu har vi flertalet utredningar av familjehem på gång. Våra utredare är socionomer och beteeendevetare.

Läs mer >>

>> Ladda ner vår

     familjehesmbroschyr