Hem

ETT TRYGGT HEMMA

– Visa Omsorg

 

Visa Omsorg AB är det lilla vårdföretaget med små enheter och stor kompetens. Vi har familjehemsenhet, stödboenden och skyddsboenden. Vi arbetar långsiktigt och koncentrerat med våra familjehem och tar in nya placeringar när utrymmet finns. Som en naturlig utsluss har vi vårt stödboende med högutbildad personal.


Våra medarbetare har var och en mer är 20 års erfarenhet av socialt arbete som grupphandledare, KBT-terapeut, föreståndare på HVB-hem, utrednings-socionom och LSS-boenden, socialsekreterare osv.

 

Familjehem

I själva matchningen av familjehem tar vi bland annat hänsyn till konsulenternas kunnande, familjehemmets erfarenhet samt barnets/ungdomens behov. Vi håller till i Uppsala, Gävle, Sala, Enköping och Stockholm.

 

Våra familjehem är vanliga familjer med ett vanligt familjeliv. Allt stöd struktureras så att ungdomen får möjlighet att bygga upp en fungerande vardag med meningsfulla aktiviteter, skola och ett varmt hem. Den familjehemsplacerade får ett eget rum, blir en del av familjen och deltar i familjens gemensamma aktiviteter.


Tillstånd från IVO att bedriva familjehemsverksamhet.

 

 

Stödboende

Visa Omsorgs stödboende arbetar utifrån individens individuella behov, eftersom en del ungdomar behöver mer stöd och en del behöver mindre stöd till att klara av ett boende i den egna lägenheten. I vår planering sätter vi individen i centrum. Vi är ett starkt stöd i ungdomens liv och utveckling. Individen ska kunna skapa ett liv som är självständigt, självförsörjande och på sikt kunna klara sig på ett adekvat och tillfredsställande sätt. 

Läs mer >>Skyddslägenheter

Visa Omsorg har skyddslägenheter i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle och Sala. Att få ha ett säkert boende och att få rå om sig själv är en viktig del i läkningsprocessen. De boende har jourpersonal och strukturerade träffar planeras regelbundet in utifrån behov.

 

Vi välkomnar kvinnor, män och barn som utsatts för hedersrelaterat våld, misshandel eller förtryck av sina närstående. Placering kan ske i fristående lägenheter, uthyrningsdel hos familjehem eller placerad i ett familjehem. Säkerhetsklass bedöms utifrån behov. 

Läs mer>>


- Visa Omsorg -

Föreståndare Daniel Hilmersson, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -