Metod

METOD

STÖDET TILL FAMILJEHEMMET - Ett brett stöd är en förutsättning för att klara av familjehemsuppdraget. Stödet till ungdomen och familjehemmet kan anpassas och finnas varje dag i form av telefonkontakt, handledning, utbildning, behandlingsteam eller nätverksmöten. Vårt breda stöd till familjerna möjliggör också svåra placeringar.

 

SKOLA -En mycket central del är att ge stöd i skolarbetet och hjälpa ungdomen att lyckas. I samarbete med skolan läggs en studieplan upp utifrån tidigare skolprestationer. När ungdomen kommer till familjehemmet går vi igenom tidigare vårdkontakter som ungdomen har haft och gör en hälsoplan.

 

FRITID - Fritidsaktiviteter och intressen är viktigt för att kunna stärka elevens självförtroende, få fler vänner och bygga upp ett nätverk som kan fungera i längden.

 

SOCIALA RELATIONER – När ett barn/ungdom blir placerat tappar den ofta en stor del av sina relationer som man behöver lägga ner mycket tid på att bygga upp nya som kan bli stabila över tid. I vissa fall behöver barnet/ungdomen stöd i att hantera sociala relationer och träna i konflikthantering.

 

BEHANDLINGSTEAMET - Teamet ansvarar för all strukturerad behandling samt uppföljning utifrån ART, MI, TBA, återfallsprevention och KBT. Individuella upplägg planeras tillsammans med uppdragsgivaren utifrån en behovsanalys.

 

TBA -Tillämpad beteendeanalys är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man analyserar ungdomens beteende för att hitta mer positiva alternativ.

 

KBT -Alla våra behandlingsmetoder grundar sig på inlärningsteori utifrån Kognitiv Beteendeterapi, social färdighetsträning och impulskontrollträning.

 

MI och Återfallsprevention – Dessa kan också läggas in i behandlingsplaneringen utifrån ungdomens behov.

 

- Visa Omsorg -

- Tel: 010-3307676, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -

Aktuellt

Just nu har vi flertalet utredningar av familjehem på gång. Våra utredare är socionomer och beteeendevetare.

Läs mer >>