Handledning

HANDLEDNING OCH UTBILDNING

 

Handledning

Grupphandledningen  leds av KBT-teraput och grupphandledare Daniel Hilmersson med 20-årig erfarenhet av Socialt förändrings-arbete. Daniel Hilmersson har de senaste åren haft ett 50-tal handledningsgrupper. Handledningen utgår ifrån det placerade barnets eller ungdomens behov samt familjehemmets behov. Familjehemmet kan både få stöd i individuella samtal med konsulent samt grupphandledning med andra familjehem.

 

Utbildning

Inom Visa Omsorg har vi medarbetar med ett stort kunnande inom olika områden. Inför varje termin lägger vi upp en utbildningsplan för både interna familjehem samt externa kursdeltagare.

 

Utbildningarna för familjehemmen utgår ifrån uppdraget och vad ett familjehem behöver rent kunskapsmässigt för att klara av sitt uppdrag. Utbildningarna utgår ifrån Integration, MI, ART, KBT och föräldraskap.

- Visa Omsorg -

- Tel: 010-3307676, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -

Aktuellt

Just nu har vi flertalet utredningar av familjehem på gång. Våra utredare är socionomer och beteeendevetare.

Läs mer >>