Hem

ETT TRYGGT HEMMA

– Visa Omsorgs Familjehem

 

Visa Omsorg AB är det lilla familjehemsföretaget, med få antal platser och stor kompetens. Vi arbetar långsiktigt och koncentrerat med våra familjehem och tar in nya placeringar när utrymmet finns. Konsulenterna har var och en mer är 20 års erfarenhet av socialt arbete som grupphandledare, KBT-terapeut, föreståndare på HVB-hem, utredningssocionom och LSS-boenden, socialsekreterare osv.

 

I själva matchningen tar vi bland annat hänsyn till konsulenternas kunnande, familjehemmets erfarenhet samt barnets/ungdomens behov. Vi håller till i Uppsala, Gävle, Sala, Enköping och Stockholm.

 

Våra familjehem är vanliga familjer med ett vanligt familjeliv. Allt stöd struktureras så att ungdomen får möjlighet att bygga upp en fungerande vardag med meningsfulla aktiviteter, skola och ett varmt hem. Den familjehemsplacerade får ett eget rum, blir en del av familjen och deltar i familjens gemensamma aktiviteter.

 

 

VÄGEN TILL FRIHET

– Visa Omsorgs Skyddslägenheter

 

Visa Omsorg har skyddslägenheter i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle och Sala. Att få ha ett säkert boende och att få rå om sig själv är en viktig del i läkningsprocessen. De boende har jourpersonal och strukturerade träffar planeras regelbundet in utifrån behov.

 

Vi välkomnar kvinnor, män och barn som utsatts för hedersrelaterat våld, misshandel eller förtryck av sina närstående. Placering kan ske i fristående lägenheter, uthyrningsdel hos familjehem eller placerad i ett familjehem. Säkerhetsklass bedöms utifrån behov.

 

Vi som arbetar med skyddsplaceringar har var och en ca 20 års erfarenhet av socialt arbete och behandling. Detta är en tillgång för de placerade, då vi kan hantera olika problem som kan vara kopplade till hedersrelaterat våld eller våld i nära relationer.

- Visa Omsorg -

- Tel: 010-3307676, 070-310 50 19 -

- info@visaomsorg.se - Uppsala -